Groningen, Linnaeusborg

Het ontwerp voor dit universiteitsgebouw is onderdeel van de Groninger campus, het Zernike complex. In relatie tot het omvangrijke programma is het een functioneel bepaald gebouw. Het gebouw, vormgegeven als een reptiel zigzaggend opkomend uit het maaiveld, is open naar de campus. De zichtlijnen accentueren de open ruimte in plaats van de massa van het gebouw. De drie onderzoekssferen van het instituut worden ondergebracht in twee vleugels en de brug die de bovenbouw vormt.

Uitgangspunten voor de interne organisatie zijn interactie, dynamiek en flexibiliteit. De menging van laboratoria, nevenruimten en kantoren met de mogelijkheid om het gebouw in verschillende circuits te doorkruisen, leidt tot een praktisch en levendig geheel.

Lees meer over het interieur

Lees het artikel in het Jaarboek

Lees het artikel in de Architect