Post

Mariendaal paviljoen

Onderwijspaviljoen Mariendaal is onderdeel van een ensemble lage gebouwen met een maatschappelijke functie. De transformatie van het paviljoen dient de monumentaliteit van het pand te reanimeren alsmede, door de nieuwe duurzaamheidsconcepten, het gebouw voor te bereiden op een niéuw leven. Zie Mariendaal voor meer informatie over het project.

Post

RU+Pub quiz

Kerstborrel 2020! Met thuis afgeleverde borrelpakketten en een pubquiz via Teams met vragen over het bureau en alle collega’s, was het toch een feestelijke afsluiting van het jaar. We wensen iedereen fijne feestdagen en een mooie jaarwisseling!

Post

Prorege Noorderhof uitgelicht op AT5

In het programma Bouw Woon Leef van AT5 lichten Duco Uytenhaak en Andre Selie de bouw van de BENG basisschool Prorege Noorderhof van AMOS onderwijs toe. De school is een compact gebouw waar de organisatie van klassen rond een centraal hart van leerpleinen en circulatie in vierkante meters geoptimaliseerd is. Voor de uitzending zie AT5

Post

Omgevingsvergunning verleend HsvK Apeldoorn

Voor de nieuwe entree van het Huis voor Schoone Kunsten is de omgevings-vergunning verleend. Op korte termijn zullen we hier in opdracht van de Gemeente Apeldoorn gaan starten met de verbouwing. Directeur Arjen Davidse vertelt in de Stentor

Post

Close to Reality – Tentoonstelling Zuiderkerk

Gemeente Amsterdam organiseert vanaf 23 juni in de Zuiderkerk de tentoonstelling ‘Close to Reality’, met meer dan 60 maquettes die een aantal grootstedelijke ontwikkelingen laten zien. Hierin opgenomen ook onze maquette van OBS Overhoeks in Amsterdam Noord. Voor bezoek en programmering zie www.wemakethecity.nl

Post

WeMakeThe.City – Bicycle Architecture Biennale

20 juni start WeMakeThe.City festival in Amsterdam met o.a. Bicycle Architecture Biennale van BYCS. Een tentoonstelling over opvallende en vooruitstrevende fietsarchitectuur oplossingen, die reeds eerder te zien was. Hierin opgenomen o.a. de Dafne Schippersbrug. Voor locatie en programma zie: www.wemakethe.city