Post

Missiehuis Hoorn gereed

De vier appartementengebouwen op het landgoed van het Missiehuis in Hoorn zijn gereed, waarvoor RU+PA het ontwerp in opdracht van M.J. de Nijs Projectontwikkeling heeft gemaakt. De appartementengebouwen met in totaal 109 woningen zijn zo ontworpen dat het zonlicht maximaal wordt benut. Meer informatie over het project zie Missiehuis.

Post

56 modulaire woningen VVA terrein in Aalsmeer

Gewonnen: tender voor modulaire woningen in Aalsmeer voor Eigen Haard. Het ontwerp van de 56 sociale huurwoningen voor starters is een samenwerking tussen Heddes Bouw & Ontwikkeling, rudy uytenhaak + partners architecten, Ursem Modulaire Bouwsystemen, Schouten Techniek BV, Pieters Bouwtechniek en Healthy Buildings. De modulaire woningen zijn vormgegeven als twee alzijdige houten volumes en worden… Read more »

Post

NRC ‘de woontorengekte’

In zijn boek ‘Steden vol Ruimte, kwaliteiten van dichtheid’ concludeerde rudy uytenhaak al na vele onderzoeken aan de TU Delft, dat compacte steden die ruimte op effectieve wijze inzetten, daarmee haar inwoners de combinatie van ruimte en ‘nabijheid’ bieden. Een inzicht dat steeds actueler wordt nu het woningen tekort het afgelopen decennium gegroeid is. Slimme… Read more »

Post

Trouw ‘dan maar de lucht in, zijn woontorens de oplossing voor het te kort aan huizen’

Diversiteit in architectuur en ruimte is heerlijk! Zeker wanneer de gebouwde omgeving bijdraagt aan betere sociale cohesie. Eindeloze woonwijken in weilanden zijn nu niet meer de oplossing. Maar levert superhoogbouw de betaalbare wenselijke oplossing voor jonge huizenzoekers of kun je ook met ‘nieuwe’ eigentijdse versies van stadsbuurten een gelijke woningdichtheid behalen en het tekort aan… Read more »

Post

Mariendaal paviljoen

Onderwijspaviljoen Mariendaal is onderdeel van een ensemble lage gebouwen met een maatschappelijke functie. De transformatie van het paviljoen dient de monumentaliteit van het pand te reanimeren alsmede, door de nieuwe duurzaamheidsconcepten, het gebouw voor te bereiden op een niéuw leven. Zie Mariendaal voor meer informatie over het project.

Post

RU+Pub quiz

Kerstborrel 2020! Met thuis afgeleverde borrelpakketten en een pubquiz via Teams met vragen over het bureau en alle collega’s, was het toch een feestelijke afsluiting van het jaar. We wensen iedereen fijne feestdagen en een mooie jaarwisseling!

Post

Prorege Noorderhof uitgelicht op AT5

In het programma Bouw Woon Leef van AT5 lichten Duco Uytenhaak en Andre Selie de bouw van de BENG basisschool Prorege Noorderhof van AMOS onderwijs toe. De school is een compact gebouw waar de organisatie van klassen rond een centraal hart van leerpleinen en circulatie in vierkante meters geoptimaliseerd is. Voor de uitzending zie AT5

Post

Omgevingsvergunning verleend HsvK Apeldoorn

Voor de nieuwe entree van het Huis voor Schoone Kunsten is de omgevings-vergunning verleend. Op korte termijn zullen we hier in opdracht van de Gemeente Apeldoorn gaan starten met de verbouwing. Directeur Arjen Davidse vertelt in de Stentor

Post

Close to Reality – Tentoonstelling Zuiderkerk

Gemeente Amsterdam organiseert vanaf 23 juni in de Zuiderkerk de tentoonstelling ‘Close to Reality’, met meer dan 60 maquettes die een aantal grootstedelijke ontwikkelingen laten zien. Hierin opgenomen ook onze maquette van OBS Overhoeks in Amsterdam Noord. Voor bezoek en programmering zie www.wemakethecity.nl