Gemeente Amsterdam organiseert vanaf 23 juni in de Zuiderkerk de tentoonstelling ‘Close to Reality’, met meer dan 60 maquettes die een aantal grootstedelijke ontwikkelingen laten zien. Hierin opgenomen ook onze maquette van OBS Overhoeks in Amsterdam Noord. Voor bezoek en programmering zie www.wemakethecity.nl