Sneller en met minder inspanning een flexibel, fris en duurzaam schoolgebouw. Dat is De Voorsprong; het schoolconcept dat samen met Heddes Bouw & Ontwikkeling,  Pieters Bouwtechniek en Schouten Techniek is ontwikkeld.

De Voorsprong is een integraal ontworpen onderwijs huisvesting voor een vaste prijs van €850 per vierkante meter. De Voorsprong is geschikt voor primair onderwijs met mogelijkheden voor Brede Scholen of een Integraal Kind Centrum.

De Voorsprong wordt turnkey opgeleverd, volledig uitgerust en binnen de bouwtijd van een half jaar. De Voorsprong biedt als basis een complete school, met een indeling die geheel door de opdrachtgever bepaald kan worden. De basis is uit te breiden met diverse pakketten met vooraf vastgestelde prijzen.

www.voorsprong.nu