De villa’s van het plan Elzenhove in Zwaanshoek krijgen hun leien- en rieten kappen. Smits Bouwbedrijf zorgt er momenteel voor dat deze super strak gelegd worden. Met deze natuurlijke materialen, zullen de woningen straks één geheel gaan vormen met het gebied, dat zich kenmerkt door de vele waterpartijen, rietkragen en elzensingels.