In de transformerende wijk SPOT in Amsterdam werken we aan het ontwerp van IKC De Metropool dat een levendig schoolgebouw wordt met trapsgewijs verspringende groene dakterrassen. Op het compacte plot staat de vierlaagse school als een licht, opvallend volume tussen de hoogbouw van SPOT. Split-levels leveren een doorlopend leerlandschap op met vloeiende overgangen tussen de instructieruimten, leerpleinen en de groene dakterrassen met natuurlijke speelpleinen. Een slimme zonering zorgt er daarbij voor dat de keuken en de gymzaal in het gebouw buiten schooltijden door de buurt gebruikt kunnen worden. Team: Zonova, Versluisgroep BV, Overdevest Adbiseurs, WSP, ZRi, Vaecon Adviseurs en RUPA. Binnenkort meer info.