Voor Amos Onderwijs bouwen wij samen met Badhoeve Bouw aan de Immanuelschool in Amsterdam, waarvan de bouw bijna is afgerond. Ruimtes in Beeld maakte hiervan foto’s die hier te zien zijn. Team: Amos Onderwijs, rudy uytenhaak + partners architecten, Badhoeve Bouw, Pieters Bouwtechniek, Sijperda Hardy, Kolom Bouwadvies.