De nieuwe Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is een feit! Aan hem de taak om een enorme achterstand qua kennis en organisatie die de laatste jaren, centraal en lokaal, op dit gebied is ontstaan in te halen. Zaak is dat de Minister verder kijkt dan alleen het tekort aan woningen. Het ontwikkelen van een land vol ruimte is de grote opgave! Zie het artikel van Rudy Uytenhaak en Harm Tilman.