Op 25 juni wordt het door bureau Uytenhaak in samenwerking met NEXT architects vernieuwde gemeentehuis van Bloemendaal officieel geopend. Op buitenplaats Bloemenheuvel stond ooit een royaal negentiende-eeuws gezinshuis, ontworpen door J.D. Zocher jr. Het werd afgebroken, waarna in 1966 een replica werd gebouwd om te dienen als gemeentehuis. De samenvoeging van 5 gemeenten en 50 jaar gebruik vroeg om een grondige vernieuwing. De architecten Rudy Uytenhaak en Marijn Schenk hebben het ‘oude’ aangezicht behouden door het statige voorhuis te laten staan. In het door Peter de Ruyter opgewaardeerde landschap versterkt de opzet van het nieuwe gemeentehuis met een nieuwe entree naar het publiekscentrum en een monumentale erker voor de raadzaal de alzijdige oriëntatie. Daarmee wordt het klassieke villatype van een autonoom “aanzienlijk gebouw in het landschap” versterkt. De ‘historische gelaagdheid’ is duidelijk zichtbaar gemaakt in de verbinding van de oud- en de nieuwbouw.
Achter het Zocherdeel is zo een veel opener en publieksvriendelijker gemeentehuis inclusief het nieuwe werken voor de ambtenaren ontstaan. Door een slimme indeling zijn er vier lagen binnen de oorspronkelijke envelop ruim en licht gemaakt.

Lees hier meer over het project