Voor Smits Bouwbedrijf hebben we het project Elzenhove ontworpen met 17 energiezuinige villa’s waar momenteel druk gebouwd wordt. Een vogelvlucht van de nieuwe wijk in wording is te zien via YouTube.