In het programma Bouw Woon Leef van AT5 lichten Duco Uytenhaak en Andre Selie de bouw van de BENG basisschool Prorege Noorderhof van AMOS onderwijs toe. De school is een compact gebouw waar de organisatie van klassen rond een centraal hart van leerpleinen en circulatie in vierkante meters geoptimaliseerd is. Voor de uitzending zie AT5