Gisteren was de persaankondiging voor de start van het ontwerp van MFA Hilversum-Zuid in opdracht van de Gemeente Hilversum. Middels een Europese aanbesteding is RU+PA geselecteerd om het ontwerp te maken voor deze multi functionele accommodatie. De nieuwe MFA Hilversum-Zuid zal circa 2.650 m² groot worden en ruimte bieden aan Buurthuis De Lelie, De Paulusschool, Bink buitenschoolse opvang en Jeugd en Gezin. Daarbij wordt er nog onderzocht of het ook mogelijk is om een jongerencentrum op te nemen in de MFA. We zien er naar uit om samen met alle betrokken partijen een mooi project te maken. Team: Gemeente Hilversum, Versa Welzijn, GGD Gooi en Vechtstreek, Alberdingk Thijm Scholen BINK kinderopvang en rudy uytenhaak + partners architecten.