Diversiteit in architectuur en ruimte is heerlijk! Zeker wanneer de gebouwde omgeving bijdraagt aan betere sociale cohesie. Eindeloze woonwijken in weilanden zijn nu niet meer de oplossing. Maar levert superhoogbouw de betaalbare wenselijke oplossing voor jonge huizenzoekers of kun je ook met ‘nieuwe’ eigentijdse versies van stadsbuurten een gelijke woningdichtheid behalen en het tekort aan huizen beter en sneller oplossen?” Rudy Uytenhaak. Voor het hele artikel zie: Trouw