We zijn trots dat we in een samenwerking met Marseille Buiten de tender hebben gewonnen voor het nieuw te bouwen IKC in de wijk Stevenshof in Leiden. De opdracht omvat het ontwerp van twee basisscholen, een gymzaal en een kinderopvang van in totaal zo’n 5000m2. We hebben een integrale visie voor de fasering, het gebouw, het schoolplein en de omliggende groenstructuren gepresenteerd aan de schoolbesturen en gemeente. De volgende stap is het verder vormgeven van deze visie om een stimulerende leeromgeving te creeen voor de volgende generatie. Op de afbeelding de situatie zoals die nu is.