Droogbak, Amsterdam

Contrast stedelijk weefsel
Langs de spoorweg bij het Centraal Station in Amsterdam kwam op een drooggelegd stuk haventerrein, ruimte vrij voor een speeltuin en een woongebouw. In contrast met het bestaande stedelijk weefsel is het autonome gebouw langgerekt en licht gebogen. Aan de noordzijde – de spoor en wegzijde – functioneert het gebouw als een geluidswal voor de achterliggende binnenstad. De zuidgevel aan de binnenzijde vormt een wand die de speeltuin beschut. Op een ogenschijnlijk onmogelijke locatie, is een appartementengebouw gerealiseerd waarin grootstedelijk en comfortabel gewoond kan worden.

Woningen
Het benutten van de aantrekkelijke zuidkant en het oplossen van de geluidsproblematiek aan de noordzijde zijn bepalend geweest voor de opzet van het gebouw. De grotere woningen liggen aan de speeltuinzijde, met beneden de slaapkamers aan de tuin. Daarboven bevinden zich 2 en 3 kamer appartementen. De woon- en hoofdslaapkamer van de portieketagewoningen liggen aan de stille zuidkant, gericht op de binnenstad. De keukens en overige slaapkamers aan de noordzijde hebben royale puien naar de werkbalkons, die voorzien zijn van geluidwerende glazen schermen en uitzicht hebben op het IJ. De westzijde is hoger opgetrokken ten behoeve van lift ontsloten woningen voor ouderen, met op de bovenste verdieping een speciale ouderen woongroep.

Inpassing
De rode kopgevels, gemetseld om redenen van contrast, context en techniek, nemen de richtingen over van de bestaande bebouwing. De westkop van het gebouw is opgetild om bezoekers naar de entree te begeleiden. Aan de oostzijde is hier de inrit naar de verdiepte parkeergarage. In de plint aan de noordzijde bevinden zich royale twee verdiepingshoge entrees aan een geluidsluw parallelstraatje. Blinde gevels van bergingen zijn voorkomen door de twee doorgangen richting de speeltuin.

Maat en plastiek
De grote maat tussen de specifiek gemaakte koppen, krijgt vervolgens ‘schaal’ door de verschillende bouwhoogten, de zigzaggende basis en door de verzelfstandiging van de bouwkundige onderdelen in deze gevel. De plastiek van de noordgevel ontstaat door het gebruik van 3 type geluidsschermen: een geluidsmuur die de weg vóór het gebouw afschermt, reeksen glazen vooroverhellende geluidsschermen voor de woningen boven spoordijkniveau en een binnengalerij op de bovenste twee verdiepingen. Over het gebouw heen kunnen de bovenste schermen de zon vangen. De zuidgevel wordt verlevendigd door een ‘brise soleil’ van gevelschermen en verspringende balkons.

Programma:
woningen
Opdrachtgever:
Stichting Lieven de Key
Aannemer:
Smits Bouwbedrijf b.v.
Status:
opgeleverd