Papendrecht, Merwestate

Plangebied Merwehoofd
RU+PA ontwerpt in opdracht van VORM ontwikkeling en BPD Gebiedsontwikkeling woontoren Merwestate met 37 ruime vrije sector appartementen. Het gebouw vormt de sluitsteen en tevens de entree van het plangebied Merwehoofd en dient als herkenningspunt in de omgeving. De toren is opgebouwd uit een schakeling van 3 in elkaar geschoven volumes waarmee in de plasticiteit de verticaliteit versterkt wordt.

Wonen aan de Merwede
Merwestate ligt aan de hoofdontsluiting van het Plangebied, de kruising van de Slobbengorsweg, de Havenstraat en de Industrieweg. Kenmerkend voor deze locatie is het landschap waarin het gebouw is gepositioneerd, met zicht op de Merwede en het naastliggende park met verschillende sport accommodaties. Door zijn positionering deels in het water maakt het gebouw twee landingen, één in het water en één op het land.

Hoogbouw met riante buitenruimtes
Het gebouw onderscheidt zich ten opzichte van de omliggende bebouwing door zijn hoogte. Het circa 42 meter hoge woongebouw bestaat uit 13 bouwlagen met 37 koopwoningen. Alle woningen beschikken over riante buitenruimtes, waarbij ieder appartement georiënteerd is op een zuidoost, zuid of zuidwest gevel. In de top op de 12e verdieping bevindt zich het penthouse appartement met rondom een wijds zicht over de verschillende landschappen en een ruim dakterras georiënteerd op het zuiden.

Uytenhaak_C003_Papendrecht,-Toren-M_gallery-02_situatietekening
 

Vlakkenspel door in elkaar geschoven volumes
De gevel van het gebouw is opgebouwd uit verticale vlakken die ontstaan door de drie in elkaar geschoven volumes welke de hoogte van het gebouw verder accentueren. De kroon van de toren ontstaat doordat de drie in elkaar grijpende volumes van metselwerk verschillende hoogtes hebben. Lichtere materialen en verticale belijning accentueren de rankheid van de toren.

Mini-BIM
Vanaf een vroeg stadium is er aan dit project gewerkt in een bouwteam met de opdrachtgever, architect, constructeur, bouwfysisch- en installatieadviseur. Hierbij is Merwestate vanaf de eerste schetsen in mini-BIM uitgewerkt, waardoor hoge mate van integrale kwaliteit behaald is en kostenbesparende BIM-modellen gemaakt konden worden. Lees hier meer over mini-BIM.

Programma:
Wonen
Opdrachtgever:
VORM projectontwikkeling, BPD Gebiedsontwikkeling
Adviseurs:
VIAC Adviseurs, Buro Bouwfysica
Constructeur:
VOCON
Status:
In ontwerp, verkoop gestart
Beeld:
De Beeldenfabriek | www.beeldenfabriek.nl