Amsterdam, Sporthal Meidoornweg

Drie paviljoens
Tussen de Meidoornweg en het Noordhollandsch Kanaal in Amsterdam Noord komt een nieuwe sporthal, gelegen tussen twee scholen in een parkachtige omgeving. De nieuwe gebouwen worden als drie paviljoens gepositioneerd in het groene lint dat de Van der Pekbuurt met het kanaal verbindt. Vanwege de bouw van de twee nieuwe scholen zijn er drie gymlokalen nodig. Die zullen worden gebundeld in een sporthal die tussen de twee schoolgebouwen, voor primair en secundair onderwijs, komt te liggen. De sporthal is bestemd voor volledig gebruik door beide scholen, daarnaast zullen er in de avond- en weekenduren sportverenigingen actief zijn.

Groenbekleding.
Het met groen bekleedde gebouw wordt omwikkeld met ondersteunende functies zoals de bergingen, kleedruimtes en de sportkantine die zo een verbinding aangaan met de gebruikers en de omliggende wijkDe groene gevel is zowel een klimaat adaptieve als een natuur inclusieve oplossing.Gedurende de zomer maanden zal deze gevel door middel van evaporatie verkoeling bieden en de schaduw zal de warmtelast beperken. Daarnaast zal de groene gevel functioneren als een verblijfsplek en voedselbron voor insecten en vogels. Het hoger gelegen dak wordt voorzien van zonnepanelen om zo energieneutraal mogelijk te zijn. Door groen op de gevel van de bovenste laag omhoog te laten klimmen ontstaat er in de loop der jaren een ecosysteem dat het gebouw met het omliggende park verbind. Dit maakt de sporthal tevens klimaat adaptief.

previous arrow
Uytenhaak_C207_Amsterdam_Sporthal-Meidoornweg_slider_05
Uytenhaak_C207_Amsterdam_Sporthal-Meidoornweg_slider_06
Uytenhaak_C207_Amsterdam_Sporthal-Meidoornweg_slider_07
Uytenhaak_C207_Amsterdam_Sporthal-Meidoornweg_slider_08
Uytenhaak_C207_Amsterdam_Sporthal-Meidoornweg_slider_09
next arrow
 

Bamboe en glas
Door middel van grote glaspartijen en een luifel ontstaat een uitnodigend gebouw met een vloeiende overgang tussen binnen en buiten en goede sociale controle. De gevel bestaat uit bamboe voor de plint en strekmetaal begroeid met klimplanten voor de bovenste laag. De bamboe latten worden verticaal toegepast met verschillende breedtes om te zorgen voor ritmiek en een menselijke schaal in de gevel. De kozijnen in de plint zijn van brons aluminium en zorgen met een telkens wisselende hoogte voor een dynamisch gevelbeeld. Ook de bovengevel geeft een menselijk schaal gekregen door het strekmetaal op te knippen en in een zigzag patroon te plaatsen.

Interieur
Kenmerkend aan het interieur zijn de zichtlijnen binnen het gebouw, zo heeft de beheerder zicht op de entree en ontmoetingsruimte, wie er naar de tribune gaat en wie er naar de kleedkamers lopen, maar ook richting de gymzaal. De lambrisering van het interieur is van berken multiplex. Verder vallen de afgeronde hoeken op die zorgen voor meer veiligheid in het gebouw en zorgt voor een vriendelijk ogende omgeving.

Programma:
utiliteit, sporthal
Opdrachtgever:
Gemeente Amsterdam
Constructeur:
Pieters Bouwtechniek
Adviseurs:
DWA, ZRi
Status:
in ontwerp