Cluster 5&6, Volendam

Als sluitstuk van de Broeckgouw in Volendam zijn aan de oostrand twee woonensembles gebouwd: cluster 5 en cluster 6. Beide een ensemble van woongebouwen met diverse woningtypen, waarbij maximaal uitzicht op het landschap vanuit de geborgenheid van een eigen woning het uitgangspunt is.

Schakel tussen woonwijk en polderlandschap
Aan de oostrand van de Broeckgouw vormen beide clusters een schakel tussen de woonwijk en het polderlandschap. Cluster 5 als een iets wat stedelijker ensemble aan het water en cluster 6 als een groen woonlandschap met zijn rug tegen het natuurpark langs de zeedijk. In tegenstelling tot het grootste deel van de Broeckgouw wordt hier niet uitgegaan van bouwblokken met rijwoningen, maar van woonensembles met een hoofd(appartementen)gebouw en kleinere eenheden daaromheen. De kwaliteit van het water en groen van het polderlandschap staan centraal in het plan, dat tegelijkertijd aansluiting zoekt bij de woonwijk.

Diversiteit aan betaalbare woningen
Door te kiezen voor betaalbare woningen met kleinere oppervlakten vormen cluster 5 en 6 een aanvulling op het woningaanbod van de Broeckgouw. Cluster 5 bestaat uit een U-vorming appartementengebouw met portiekontsluiting met 32 appartementen, geflankeerd door een rij van 5 geschakelde tweekappers. Cluster 6 heeft een meer landschappelijk karakter met als hoofdgebouw een appartementengebouw met een ruime en lichte corridorontsluiting, waarin 24 appartementen en een gezamenlijke fietsenberging zijn gehuisvest. Verspreid over het groene woonerf liggen daaromheen: een blokje met 4 beneden-bovenwoningen; een kwadrant van 4 grondgebonden woningen; en een rijtje van 3 grondgebonden woningen. Door slimme detaillering en materiaalkeuzes is het mogelijk gemaakt om voor een beperkt bouwbudget woningen met kwaliteit te maken.

Eén architectonische familie
Ondanks het verschil in hoogte en volumeopbouw spreken de gebouwen duidelijk één architectonische taal. Alle gebouwen zijn opgebouwd uit compacte volumes met uitsneden die zorgen voor een verfijning van de schaal. De appartementengebouwen vormen duidelijk het hoofdgebouwen van het ensemble, waarbij de grondgebonden woningen en de beneden-bovenwoningen als het ware een afgeleide van het appartementengebouw zijn. De grondgebonden woningen geven de omliggende ruimten een kleinschaliger en intiemer karakter.

Verfraaid metselwerk
Passend binnen de architectuur van de Broeckgouw worden de gebouwen gekenmerkt door rode baksteen met verfijnde detaillering. De horizontale banden met verfraaide metselwerkpatronen waarin de balkons zijn opgenomen, zorgen voor een horizontaal karakter dat aansluit bij het uitgestrekte omliggende landschap. Binnen de horizontale belijning zijn de balkons ten opzichte van elkaar visueel verschoven, door de aansluitende ramen een alternerende richting te geven. Witte accenten van Noors marmer breukstenen, geven de gebouwen elk op hun eigen manier een fijnmazige en frisse uitstraling.

Een integraal ontwerp
Om het ensemble van cluster 5 in zijn omgeving te laten landen staat het appartementengebouw van dit cluster met zijn voeten in het water en zijn de geschakelde woningen voorzien van een Delftse stoepzone. Deze zone is uitgewerkt met plantenbakken en zitelementen in de gevel, zodat er per woning een eigen voorgebied wordt gecreëerd. In cluster 6 is daarbij nog een stap verder gegaan door het landschapspark waarin het ensemble ligt integraal mee te ontwerpen. Door het parkeren te groeperen rondom een pleintje en de woningen via wandelpaden bereikbaar te maken staan de woningen volledig in het groen. Door de woningen op een terp te plaatsen en terrassen af te scheiden met beukenhagen ontstaat er op een natuurlijke wijze de overgang tussen openbaar en privé.
Naast de verankering van openbare inrichting en architectuur zijn ook de constructie en de installaties integraal mee ontworpen. Als resultaat hiervan zullen beide ensembles, elk op hun eigen wijze, energieneutraal worden gebouwd.

Programma:
Cluster 5: 32 appartementen & 5 woningen
Cluster 6: 28 appartementen & 7 woningen
Opdrachtgever:
Gemeente Edam-Volendam
Adviseurs:
Everspartners, M3energie, PW Vooijs Bouwkundig advies
Aannemer:
HSB Bouw B.V.
Projectmanager:
Projectbureau de Broeckgouw | Royal Haskoning DHV
Status:
Opgeleverd