IKC Metropool, Amsterdam

Hoogstedelijke dynamische wijk
De nieuwbouw van IKC Amsteldrie, gelegen op een beperkte footprint in de nieuwe hoogstedelijke wijk SPOT in Amsterdam Zuidoost, wordt een Integraal Kind Centrum van circa 3.200 m² voor 400 kinderen van 0 t/m 13 jaar. In een uitnodigend compact verticaal georganiseerd gebouw met flexibel- en multifunctioneel inzetbare ruimtes, wordt het gebouw een speciale ontmoetingsplek in de wijk voor onderwijs, sport en buitenschoolse opvang.

Alzijdig gebouw
Vanwege een directe aansluiting op de straat, wordt er in het ontwerp van het alzijdige gebouw extra aandacht besteed aan de relatie tot de entree, het buurtplein en de dakpleinen, zodat er een veilig buitenspeelklimaat met goede bezonning ontstaat.

Binnen de transformatie naar een gemixte buurt gaat IKC Amsteldrie een centrale ontmoetingsplek vormen en nodigt het uit voor multifunctioneel gebruik door zowel de school als de buurt. Het IKC fungeert daarmee als ankerpunt dat mensen in sociale zin met elkaar verbindt.

previous arrow
RUPA_C113_Amsterdam_Metropool_slider_situatie
RUPA_C113_Amsterdam_Metropool_slider_begane-grond
RUPA_C113_Amsterdam_Metropool_slider_1e-verdieping
RUPA_C113_Amsterdam_Metropool_slider_2e-verdieping
RUPA_C113_Amsterdam_Metropool_slider_3e-verdieping
next arrow
 

Multifunctioneel ruimtegebruik
Met de beperkte footprint en de naast het gebouw geplande hoogbouw wordt de IKC compact en gestapeld ontworpen met extra aandacht voor de kwalitatieve buitenruimte. Leerpleinen en terrassen lopen op een natuurlijke wijze in elkaar over en een groene binnen-buiten leeromgeving met bijzondere ruimte voor spelen, leren, tuinieren, waterbuffering, natuurinclusiviteit en energieopwekking.

Adaptief
Door adaptieve multifunctionele ruimtes te ontwerpen, kunnen deze ‘dubbel gebruikt’ worden en kan het gebouw meebewegen met toekomstige wijzigingen of uitbreidingen.

Samen één belang: een goed, mooi, duurzaam, toekomstbestendig IKC.

Programma:
basisschool, voorschoolse – en buitenschoolse opvang.
Opdrachtgever:
Stichting Zonova
Adviseurs:
Overdevest adviseurs, WSP, ZRI, Vaecon
Projectmanager:
Versluis Groep
Status:
in ontwerp