Puntenburg, Amersfoort

Binnenstedelijk uitbreiden
Het Centraal Stadsgebied Noord in Amersfoort is een binnenstedelijk herstructureringsgebied ten noorden van het spoor als uitbreiding van het binnenstedelijk areaal van compact Amersfoort. Zowel ruimtelijk als programmatisch werd daarbij het karakter van de Amsterdamseweg als stedelijke entreeboulevard versterkt.

Blok B
Uitgangspunt van de supervisor zijn accenten op één lijn, langs de Amsterdamseweg. Blok B is een gesloten bouwblok met een naar de Amsterdamse weg aan de noordzijde van het kavel opklimmend volume. De gevel roteert ter plekke van de knik waar de twee buurblokken aan de Amsterdamseweg met hun voorgevels in het verlengde op één lijn komen te liggen: De dakrand volgt de gevellijn van buurblok A en de gevellijn van begane grond de rooilijn van buurblok M.

Opklimmend volume
Door deze rotatie ontstaat een bijzondere en dynamische straatgevel, waarvan de bovenliggende verdieping steeds iets verder uitkraagt. Naarmate de woningen hoger liggen wordt hun woonoppervlak groter. Het opklimmende volume is het laagst aan de zuidkant. De bezonning, van de op het binnengebied georiënteerde woningen van het gesloten bouwblok, is daarmee optimaal.

Optische effect
Aan de noordzijde is het blok het hoogst. Om de toren optisch nog een sterker stedenbouwkundig accent te geven is het daar afgeschuind. Om deze werking als accent te versterken en om het blok in schaal te geleden zijn er twee verticale insnijdingen in de toren voorzien. Blok B heeft een groene hof en daken met boombakken op de laagbouw, als zichtgroen voor de woningen in de toren.

previous arrow
A507_slider_situatie
B507_slider_PL00
B507_slider_PL02
next arrow
 

Metselwerk banden
Het voorgeschreven materiaal voor de gevels is baksteen. Blok B heeft banden met sterkwerkend horizontaal metselwerk in de straatgevels en randen prefabbeton aan de binnenzijde. De ruimte tussen deze banden en randen is opgevuld met kozijnen met glas en soms een paneel. De banden metselwerk bestaan uit om en om lagen met verschillende steenformaten, waardoor metselwerk met een sterk profiel ontstaat. De loggia’s krijgen een binnengevel van baksteen. Door dit baksteenvlak iets buiten het gevelvlak door te laten steken ontstaan verticaal sprekende penanten tussen de horizontale metselwerk banden. Hiermee wordt, vanuit het straatperspectief, de intensiteit van baksteen versterkt.

Programma:
woningen
Opdrachtgever:
Heilijgers Projectontwikkeling BV
Adviseurs:
Krabbendam Boerkoel, VIAC installatie adviseurs, Nieman
Aannemer:
Heilijgers Bouw BV
Status:
opgeleverd
Fotografie:
Pieter Kers | beeld.nu