Puntenburg, Amersfoort

Binnenstedelijk uitbreiden
Het Centraal Stadsgebied Noord in Amersfoort is een binnenstedelijk herstructureringsgebied ten noorden van het spoor. De belangrijkste doelstellingen van dit plan zijn – in het kader van het Compacte Stad-beleid – het uitbreiden van het binnenstedelijk areaal van Amersfoort en het versterken van het binnenstedelijk gebied en de uitleggebieden. Het karakter van de Amsterdamseweg als stedelijke entreeboulevard wordt versterkt, zowel ruimtelijk als programmatisch.

Blok B
Blok B is een gesloten bouwblok met een opklimmend volume. De straatgevels volgen de bestemmingsplanlijn. Omdat de naastgelegen blokken aan de boulevard niet met hun voorgevels op één lijn liggen, is gekozen om onze gevel te laten roteren. Door deze rotatie ontstaat een bijzondere straatgevel, waarvan de bovenliggende verdieping steeds iets uitkraagt ten opzicht van die eronder. Hierdoor wordt het woonoppervlak van de woningen, naarmate deze hoger liggen, groter. Het opklimmende volume is het laagst aan de zuidkant. Hierdoor is de bezonning, van de op het binnengebied georiënteerde woningen van het gesloten bouwblok, optimaal.

previous arrow
A507_slider_situatie
B507_slider_PL00
B507_slider_PL02
next arrow
 

Programma:
woningen
Opdrachtgever:
Heilijgers Projectontwikkeling BV
Adviseurs:
Krabbendam Boerkoel bv, VIAC installatie adviseurs, Adviesbureau Nieman bv
Aannemer:
Heilijgers Bouw BV
Status:
opgeleverd
Fotografie:
Pieter Kers | beeld.nu