Amsterdam, Brasa Village

Modulair plan
Brasa Village is een groot modulair project in Amsterdam Zuidoost toegespitst op het aanpakken van het woningtekort via de NH-bouwstroom. Door het gebruik van modulaire pre-fabricage kunnen de woningen in rap tempo worden opgeleverd; ongeveer 520 woningen in 2,5 jaar, van eerste stedenbouwkundige opzet tot oplevering. De woningen worden gebouwd in opdracht van woningcorporaties Rochdale, Ymere en Eigen Haard en zijn bedoeld voor bewoners met een voorrangsregeling; starters, studenten, jongeren en beoefenaars van maatschappelijke beroepen.

Permanente kwaliteit
Brasa Village is een zorgvuldig ontworpen tijdelijke woonwijk met een permanente kwaliteit. Kenmerkend is de houten gevelbekleding, afgewisseld met een aantal kleine gebouwen van rode baksteen, om het houten beeld te verrijken. De entrees liggen aan de centrale as en zijn duidelijk herkenbaar door de groene thematisering. De gebouwen bestaan uit 3 type woningen: een studio, een 2-kamer woning voor koppels en een 3-kamer woning voor kleine gezinnen.

Stedenbouwkundige inpassing
Het project is een stedenbouwkundige verbinder tussen de Bijlmer, Brasapark en Gaasperdam. Gelegen in stadsdeel Zuidoost in Amsterdam, tussen de Gaasperdamtunnel en de H Buurt. Het is een leegstaand terrein dat door de gemeente als een tijdelijke locatie voor flexwoningen aangewezen is. Door de bouwkavel loopt een belangrijke fietsroute (Abcouderpad) die Gaasperdam met de zuidoostkant van Amsterdam verbind. Daarnaast bevind zich aan de zuidzijde het nieuwe Brasapark, gebouwd op de overdekte A9. Dit heeft geleid tot een doorwaadbaar orthogonaal stedenbouwkundig ontwerp met openingen naar het Brasapark en de zon. Onder de blokken bevinden zich 3 hogere woontorens die samen een visueel ensemble vormen. De hoogte is afgeleid van de bovenliggende Bijlmerarchitectuur.

uyutenhaak_C302_amsterdam,-brasa-village_situatie01
 

Verdiepende detaillering
De gallerijzijden zijn op de zon gericht, hier kunnen bewoners op kleine houten gevelelementen buiten zitten met goed weer. Op een aantal gebouwen verspringen de voordeuren per verdieping, wat niet alleen de sociale controle bevordert maar ook de visuele dynamiek van de gebouwzijdes. Ter individualiserig van de woningen beschikken enkele woningen over geïntegreerde bloembakken of wasrekjes aan de slaapkamerzijde van de woning. Deze zijn een eigen architectonisch object en voegen ook zonder actief gebruik van bewoners diepte toe aan de gevel.

Noord Holland Bouwstroom
Brasa Village is onderdeel van de Noord Holland Bouwstroom. De NH Bouwstroom is een samenwerking tussen woningcorporaties, gemeenten en bouwpartners met als gezamenlijk doel invulling te geven aan de grote behoefte aan betaalbare woningen in Noord Holland. Samen op zoek naar kwalitatieve en betaalbare productie van modulaire, conceptuele woningen zodat we buurten van waarde kunnen realiseren.

Programma:
Wonen, modulair
Opdrachtgever:
Rochdale, Ymere, (Eigen Haard)
Constructeur:
Pieters Bouwtechniek
Adviseurs:
Healthy Building, Ballast Nedam West
Aannemer:
Heddes Bouw & Ontwikkeling, Ursem Modulaire Bouwsystemen, Schouten Techniek
Status:
In ontwerp