Amsterdam, Centrum Nieuw West

Levendig stadsdeel
Amsterdam Nieuw-West is volop in beweging. Winkelcentrum Osdorpplein zal zich moeten ontwikkelen tot hét hart van het stadsdeel. Ons stedenbouwkundig plan bevat alle ingrediënten voor een levendige en stedelijke plek met een Amsterdamse uitstraling, waar zowel oude als nieuwe stadsbewoners zich thuis voelen. Een gevarieerde mix aan functies, winkelen, leisure, horeca, cultuur, werken en wonen, optimaal bereikbaar voor iedereen.

Rijk woonmilieu
Uitbreiding van het winkelcentrum en parkeren vormen de basis van het plan. Daarboven komt een rijk woonmilieu, met een variëteit aan woningtypes, groene buitenruimen en een menselijke maat. Afwisseling van hoge en lage volumes, materialen en kleuren creëren een divers stadssilhouet, de afsluitbare straatjes een fijnmazig en veilig weefsel. Hier kun je wonen op niveau, letterlijk bovenop de plek waar het in Nieuw-West straks allemaal gebeurt.

B109_slider_schema’s
 

Programma:
woningen, kantoren, voorzieningen, parkeren
Opdrachtgever:
ASR Vastgoed
Status:
prijsvraag