Amsterdam, Daltonschool de Poolster

Natuurinclusief gebouw
In opdracht van InNoord zal ons bureau het nieuwe gebouw voor Daltonschool de Poolster in Amsterdam Noord ontwerpen. De school wordt een integraal gebouw, van circa 2400 m² groot, dat duurzaam en toekomstbestendig wordt ontworpen met een optimaal binnenklimaat. Het gebouw zal ruimte bieden aan 12 groepen met instructie lokalen en riante leerpleinen, een voorschoolse- en buitenschoolse opvang en een gymzaal.

Ensemble als poortgebouw
Binnen de stedenbouwkundige setting van Tuindorp Oostzaan zal de nieuwbouw van De Poolster bijdragen aan zowel het passend beëindigen van de as over de Orionstraat, als het vormen van een inclusief ensemble samen met het ‘Huis van de Wijk’ de Evenaar. Binnen het ensemble neemt De Poolster de belangrijke rol in van poortgebouw.

Compact gebouw met twee lagen
Het volume zal bestaan uit een compact gebouw met twee lagen, waarbij de gymzaal aan de ene zijde en de school met VVE en BSO aan de andere zijde verzelfstandigd worden tot de hoekstenen van het schoolgebouw. Op deze manier ontstaat er ruimte voor een centrale patio die het hart vormt van de school. Voor het programma is er als uitgangspunt gekozen voor een onderwijskundige indeling in stamgroepen, die georganiseerd zijn in drie clusters (onder- midden- en bovenbouw). Samen met de leertuin vormen ze de school als geheel. De drie clusters zijn opgebouwd uit eigen, flexibel in te delen, instructieruimtes die op alle verdiepingen rondom techniek/lab, atelier en leertheaters gepositioneerd zijn, zodat er een vrije manier van onderwijs ontstaat, die past binnen de onderwijsvisie van het Daltononderwijs.

Duurzaam gebouw met sterke binnen-buiten relatie
Duurzaamheid vormt een integraal onderdeel in de school. De compacte opbouw in combinatie met een goed geïsoleerde schil en houten constructie vormt de basis voor een (B)ENG gebouw. De school wordt gerealiseerd binnen de classificatie van Frisse Scholen Klasse B met een sterke binnen-buiten relatie en veel groen in de omgeving. Daarbij zal de mogelijkheid tot in-uitbreiding in de toekomst worden meegenomen in het ontwerp.

De tegenstelling in de gevel tussen de meer formele zijde en de groene pleinzijde, geeft het gebouw twee gezichten, die maken dat de Poolster verankerd ligt in zijn omgeving.

Carrousel_B913_Amsterdam_Poolster_presentatie_render_exterieur vogelvlucht
Carrousel_B913_Amsterdam_Poolster_presentatie_render_exterieur hofzijde
Carrousel_B913_Amsterdam_Poolster_presentatie_render_interieur bovenbouw
Carrousel_B913_Amsterdam_Poolster_presentatie_render_interieur onderbouw