Amsterdam, De Bongerd

Tuinstedelijk woonmilieu
rudy uytenhaak + partners architecten ontwierp het stedenbouwkundig plan voor De Bongerd (een tuinstad met ongeveer 70 woningen per hectare). In dit plan is een tuinstedelijk woonmilieu gecreëerd dat allereerst wordt gekarakteriseerd door de hoge dichtheid, het zeer hoge percentage uitgegeven grond en het villakarakter. Alzijdig georiënteerde ‘villa’s’ bevatten twee tot acht woningen met tuinkamer aan kleine tuinen rondom en parkeren op eigen kavel. Ongeveer vijf villatypes ontworpen door verschillende architecten zijn in een gevarieerd patroon, als ‘Engelse drop’ verdeeld over het gebied.

Urban Villa
Binnen dit plan heeft rudy uytenhaak + partners architecten een ensemble van twee vier-onder-één-kap-woningen uitgewerkt. Een zeer klein kavel wordt driedubbel gebruikt: voor parkeren, wonen en buitenruimten. De blokken hebben een minimale footprint en kragen tweezijdig uit: aan de tuinzijde wordt de eigen tuin anderhalve meter vergroot; aan de andere kant wordt het aangrenzend collectief parkeerterrein deels overkraagd. Omdat ook hier parkeren een moeilijk sluitstuk bleek, is een ‘parkeertuin’ gerealiseerd.

Lees meer over de stedenbouw.

previous arrow
A107_slider_situatie_5000
A107_slider_PL00_320px
A107_slider_PL01_320px
A107_slider_PL02_320px
next arrow
 

Programma:
woningen
Opdrachtgever:
De Principaal
Status:
opgeleverd
Fotografie:
Pieter Kers | beeld.nu