Amsterdam, De Venser (stedenbouw)

Stedenbouwkundig plan
Het huidige zorgcentrum met aanleunwoningen “De Venser” in Amsterdam Zuidoost voldoet niet meer aan de huidige wensen op vlak van bouwfysica, duurzaamheid en de huidige zorgvraag. Om een nieuw gebouw te realiseren, de buurt ruimtelijk en sociaal op te waarderen en te verdichten heeft RU+PA een stedenbouwkundig plan gemaakt voor ca. 860 woningen.

Voor meer informatie zie: Gemeente Amsterdam

Hoogstedelijk karakter
Als onderdeel van de Venserpolder wordt een fijnschalig groen maar hoogstedelijk plan gerealiseerd. Twee assen door het plan verbinden het met de context, de voortzetting van de Barbussenlaan vanuit het noorden en de groene verbinding van oost naar west. Centraal vormt zich een plein met daaromheen 4 clusters van verschillende gebouwen. In hoogte loopt de bebouwing op naar de randen waar de profielen dit toelaten. In het straatprofiel van de Barbussenlaan worden de bezoekers parkeerplaatsen gerealiseerd en onder cluster 2 wordt een rationele halfverdiepte parkeergarage gemaakt waarop een collectieve buitenruimte ontstaat. Het duurzame plan is onder andere natuurinclusief, rainproof, sociaal inclusief en bevat deelmobiliteit.

B802_slider_situatie
 

Programma:
woningen
Opdrachtgever:
Stadgenoot
Status:
in ontwerp