Amsterdam, Faculteit Natuurwetenschappen Wiskunde en Informatica (FNWI, gebouw C)

Eenheid en differentiatie
Het ontwerp voor de Faculteit natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam (FNWI) betreft de inpassing van een omvangrijk faculteitsgebouw binnen het Science Park in Amsterdam Oost. De opdracht werd verworven middels een internationale prijsvraag. Het bijna 65.000m² grote gebouw is ontwikkeld in nauwe samenwerking met Architectuurstudio HH en Meyer en van Schooten Architecten. De opgave was een groot en tegelijkertijd gedifferentieerd gebouw te maken met de juiste balans tussen eenheid en differentiatie. De twee semibesloten binnenhoven, met daartussen de entreehal, vormen een publieke ruimte. De bouwdelen A, B en D, die voornamelijk laboratoria huisvesten, hebben elk een eigen identiteit. Het ‘zwevende’ bouwdeel C, waar zich de kantoren bevinden, verbindt deze delen en maakt het tot één geheel met een zekere monumentaliteit.

Lees meer over het interieur

previous arrow
A510_slider_situatie
A510_slider_PL00
A510_slider_PL01
A510_slider_PL02
next arrow
 

Programma:
Universiteit
Opdrachtgever:
Universiteit van Amsterdam
Adviseurs:
ABT, Valstar Simonis, DGMR, Karres en Brands, Draijer bouwkundig advies
Aannemer:
Ballast Nedam
Status:
opgeleverd
Fotografie:
Pieter Kers | beeld.nu