Amsterdam, Hoop Liefde en Fortuin

Monumentale parkwand
Waar eens drie molens met de namen Hoop Liefde en Fortuin stonden, staat nu een omvangrijk woongebouw. Het gebouw ligt aan het Rietlandpark in het Oostelijk Havengebied, evenwijdig aan de ingang van de Piet Heintunnel. Een groot en gedifferentieerd programma van eisen leidde tot een veelzijdig project met een mix van verschillende woonmilieus en utiliteitsvormen. Drie afzonderlijke woonblokken worden aan de noordzijde verbonden, ondergronds door een dubbele parkeergarage, bovengronds door een oprijzend volume met overhellende, monumentale gevel. Deze parkwand markeert het gebouw richting de Piet Heintunnel.

Trapvormen
Dynamisch van stand en reliëf, maar vooral licht en abstract is deze Noors marmergevel. Als een voile filtert zij de individualiteit van de woningen naar de openbaarheid van het naastgelegen park. Kunstenaar Willem Oorebeek bespeelde de diepte van deze gevel met zwarte keramische stippen. Naast gelaagdheid en visuele diepte keren reeksen oplopende trapvormen als ontwerpmotief terug. In 1999 is aan het project de Zuiderkerkprijs van de Stedelijke Woningdienst Amsterdam toegekend.

9509_slider_situatie_5000
 

Programma:
woningen, voorzieningen, kinderdagverblijf en parkeergarage
Opdrachtgever:
Ymere, Bouwfonds Wonen – Stadsdeel Zeeburg
Adviseurs:
Pieters Bouwtechniek, Willen Oorebeek
Aannemer:
ERA Bouw BV
Status:
opgeleverd
Fotografie:
Luuk Kramer | luukkramer.nl
Jan van Esch | janvanesch.nl