Amsterdam, Immanuelschool

Context
De Immanuelschool, een basisschool van AMOS onderwijs, ligt centraal in de tuinstad Geuzeveld-Slotermeer in Amsterdam-Nieuw West dat tot stand is gekomen binnen het Algemeen Uitbreidingsplan voor Amsterdam door Van Eesteren / Stadsontwikkeling. Op de locatie van het bestaande schoolgebouw is de nieuwe Immanuelschool gerealiseerd door een deel van het gebouw te amoveren. De ligging in de bocht van de Jan Louterstraat geeft de school een alzijdig karakter. Op deze prominente plek staat het gebouw teruggeschoven van de rooilijn, waardoor het schoolplein aan de zuid- en straatzijde ontstaat.Compact met twee bouwvolumes
Het nieuwe gebouw, met een bvo van 1660 m², is ontworpen vanuit een sterk contextuele benadering. Stedenbouwkundige- en duurzaamheids-overwegingen hebben tot een concept geleid waarin een compacte vorm wordt opgebouwd uit twee bouwvolumes met eigen functie en identiteit.  Het gebouw bestaat uit twee volumes: een betonnen begane grond en een metselwerk kroonlijst daaroverheen. Deze twee volumes worden verbonden door een bandraam als voeg. Het overstek aan de zuidzijde met de hoofdentree geeft het gebouw een duidelijke voorkant. Het gekozen materialenpalet van betonnen kaders, metselwerk en kleurgebruik refereert naar kenmerkende gebouwen binnen het AUP.

Centraal hart
De school is in twee lagen georganiseerd rond een centraal gelegen hart met een doorlopend circuit. Dit hart wordt gevormd door een te schakelen hal en speellokaal. Daaraan gelegen bevindt zich de tribunetrap die de hal via de vide met de bibliotheek op de eerste verdieping verbindt. De in totaal 12 klaslokalen liggen aan de met veel glas geopende Oost-West gevels. Op de begane grond zijn er 5 lokalen van de onderbouw die vanuit de klassen rechtstreeks toegang bieden tot het onderbouwplein en op de verdieping zijn er 7 klassen met in het hart de vide, bibliotheek en een leerplein. Het compacte volume levert zo optimalisatie in gebruik met minder gangen en meer leerpleinen. Om oververhitting te voorkomen is de zuidgevel meer gesloten uitgevoerd, waarbij docentenruimtes op de verdieping worden ‘beschermd’ door de grote luifel.

previous arrow
B503_slider_500_Situatie
B503_slider_200_Begane-grond
B503_slider_200_1e-verdieping
next arrow
 

Energieneutraal – Frisse scholen klasse B
De Immanuelschool is energieneutraal (EPC: -0,1) gebouwd. De compacte hoofdvorm, gecombineerd met hoogwaardige isolatie en intelligent gestuurde zonwering, beperken de warmte verliezen en opwarming. De temperatuur wordt verder gereguleerd door een lucht- warmtepomp gecombineerd met laagtemperatuurverwarming en -koeling. De overige installaties zijn zeer energiezuinig, o.a. door gebruik van LED en sensor gestuurde verlichting. Op het dak liggen 260 zonnepanelen om de benodigde elektriciteit voor de warmtepomp en installaties op te wekken. Zo is er een gebouw zonder gasaansluiting en zonder aansluiting op het warmtenet gerealiseerd dat tevens voldoet aan de eisen voor Frisse scholen klasse B.


Programma:
basisschool
Opdrachtgever:
AMOS onderwijsgroep
Adviseurs:
Pieters Bouwtechniek, Sijperda Hardy, Kolom Bouwadvies,
Aannemer:
Badhoeve Bouw
Status:
opgeleverd
Fotografie:
Pieter Kers | beeld.nu
Rob van Esch | architectuurfotograaf.nl