Amsterdam, Lijnbaansgracht

Moderne inpassing
De architectonische opzet van het plan is het om een bebouwing van een bij de gracht passend type en karakter te maken. Zo is de voorgevel één metselwerkplaat met verticale openingen en boven afgesloten door een rollaag. In materiaalbehandeling, detaillering (sober) en kapvorm is er sprake van één gebouw. Tegelijkertijd wordt door accenten op begane grond en in de top een lichte tweedeling bewerkt, die een meer typische verticaliteit als van een grachtengevel oproept. Daartoe zijn een aantal functionele aanleidingen gebruikt: het linker gedeelte heeft een souterrain met berging, daarboven een zo sterk mogelijk op de straat betrokken woning op “bel-etage”. Terwijl rechts een accentuering van de hoge entree en bedrijfsruimte is gemaakt. In het silhouet is er rechtsboven de glazen dakkapel bij de woonkamer en links is de bovenste woning met slaapkamer introverter uitgevoerd achter een gemetselde ‘topgevel’. Door het aldus verkregen asymmetrische profiel met de gekantelde driehoekige pui nog te versterken, ontstaat een complexiteit in verticale en horizontale zin, die ons inziens recht doet aan het stedelijke karakter van de plek.

9203_slider_situatie_5000
 

Programma:
woningen, bedrijfsruimte
Opdrachtgever:
De Jong Vastgoed BV
Aannemer:
Sikking Aannemingsbedrijf Hilversum
Status:
opgeleverd