Amsterdam, Mariendaal

Onderwijspaviljoen
Met de transformatie van het onderwijspaviljoen Mariëndaal in Amsterdam, is het gebouw omgetoverd tot modern kinderdagverblijf dat voldoet aan hedendaagse gebruiks- en duurzaamheidseisen, met respect voor zijn monumentale karakteristieken.

Modernistisch gedachtengoed
Het paviljoen is onderdeel van een ensemble van lage gebouwen met een maatschappelijke functie, zorgvuldig ingepast in de wijk met orthogonale stapelbouw. Het pand kent een helder afleesbare – deels naar buiten gekeerde- hoofddraagstructuur, gekenmerkt door lichte stalenkolommen en horizontale en verticale schijven. De kolommenstructuur herinnert sterk aan het ‘plan libre’ en is exemplarisch voor het modernistische gedachtegoed voor vrij indeelbare plattegronden. De lichte en zwevend-lijkende hoofdstructuur werd gecomplementeerd door donkere robuuste kozijnen in een gedisciplineerd raster. Uitzondering op de vrije plattegrond zijn de bakstenen schijven die de ‘doorkijk’ van het paviljoen begeleiden. Tussen deze schijven bevinden zich de groepslokalen van het kinderdagverblijf. Nieuw aan te brengen puien en scheidingswanden worden door middel van schaduwvoegen visueel ‘losgekoppeld’ van het bestaande metselwerk.

previous arrow
B906_slider_situatie_500
B906_slider_plattegrond_ongeschaald
next arrow
 

Duurzame monumentaliteit
De transformatie van het paviljoen dient de monumentaliteit van het pand te reanimeren alsmede, door de nieuwe duurzaamheidsmaatregelen, het gebouw voor te bereiden op een niéuw leven. Opwaardering van de thermische schil en toepassing van zonnepanelen op het dak brengen het gebouw tot een nul-op-de-meter niveau. Een taak afgestemd op de gebruiker is om een gemoedelijke, kindvriendelijke omgeving te ontwerpen. In vormgeving, kleur- en materiaalgebruik een plek welke een prettige en veilige ontwikkeling van het kind kan faciliteren. Niet-oorspronkelijke elementen in de gevel en rondom het paviljoen zijn verwijderd om de oude monumentaliteit te versterken en de ‘paviljoenachtige’ kenmerken te versterken. Ook dragen deze ingrepen bij aan een verbeterde visuele en fysieke binnen-buiten verbinding, een typisch modernistisch ideaal. Voorgenoemde uitgangspunten hebben ook het interieur vormgegeven; een nieuw ontworpen corridor die de groepslokalen ontsluit maakt een sterke visuele connectie met het achtergelegen groen. De toepassing van een flexibele panelenwand tussen twee groepslokalen vergroot de interne flexibiliteit.

Programma:
kinderopvang
Opdrachtgever:
Gemeente Amsterdam / Fesa Kinderdagverblijf
Aannemer:
Heddes Bouw en Ontwikkeling
Adviseurs:
Pieters Bouwtechniek, M3 energie, PW Vooijs Bouwkundig Advies
Foto’s:
Pieter Kers | Beeld.nu
Status:
opgeleverd