Amsterdam, Sloten Noord-Oost Kwadrant

Tuinstedelijke in hoge dichtheid
In de voorstudie ‘Sleutels voor Sloten NO’ werden de mogelijkheden bestudeerd van een laagbouwwijkje met rijtjeshuizen in een hogere dichtheid (circa 70 won/ha) dan gebruikelijk. Dit resulteerde in het uitgevoerde plan voor 399 woningen in tuinstad Sloten NW. Het ‘verlichten van dichtheid’ kreeg gestalte in een verhoging van het in het programma gevraagde aantal laagbouwwoningen met 21%, die zijn samengevoegd tot een ensemble waarin de begrippen ‘tuin’ en ‘stedelijk’ opnieuw worden onderzocht op hun onderlinge verhouding. Gestreefd is naar een helder gedifferentieerd en groen ruimtelijk beeld, geaccentueerd door verschillende stedenbouwkundige profielen. Gemeenschappelijk aan de bebouwing langs singel en park is dat ze bestaat uit extra korte rijtjes. Dat levert veel kopwoningen op met een zij-ingang en dus toch een woonkamer aan de straat.

8906_slider_04_situatie_1300x700
 

Programma:
woningen
Opdrachtgever:
Nevanco / Dienst Volkshuisvesting
Aannemer:
Nevanco Woningbouw
Status:
opgeleverd