Amsterdam, Stadshouderspark

Studie: Groene ring als kans voor Amsterdam
Ons voorstel: maak een Stadhouderspark, als een groene krans om de binnenstad. Valencia’s park Turia rond de dichtbebouwde binnenstad is een inspirerend voorbeeld van zo’n ontspannen wandel en fiets oase. Oplossingen in Groningen Gent Brugge en Barcelona tonen hoe je verkeerscirculatie matcht met verblijfskwaliteit voor in meer openbare ruimte. Tussen groene blauwe verkeersluwe radialen liggen als taartpunten autotoegankelijke sectoren. Deze verkeerssectoren maken ruimte op de binnenring en leiden doorgaand verkeer naar de buitenring. Het huidige profiel van 31 m tussen bebouwing en singelgracht wordt heringericht met ca 2/3 parklint langs de kade. Die 20 m breedte lijkt op zich misschien niet veel. Maar bij de hoek van het Weteringplantsoen zie je welke verblijfskwaliteit daarmee bereikt kan worden. Zo’n autotaartpunt ontwerpen ala de sectoren in Groningen, bijv tussen Amstel en Boerenwetering, is qua principe eenvoudig, maar vraagt zeker nog veel oor een oog voor detail. Begin wel met autovrije zondagen al in dit voorjaar, als voorproefje en opmaat voor een compleet plan

Voor meer informatie en de volledige brochure e-mail naar: arch@uytenhaak.nl

Update: zie nieuwsitem op AT5