Amsterdam, Willibrordus

Gesloten bouwblok
Dertig jaar na de sloop van de Willibrorduskerk van Cuypers, is in 1999 op dezelfde plek een woongebouw verrezen. Het Willibrordus­gebouw sluit op een eigentijdse manier aan op de karakteristieke bebouwing in de Pijp. Het complex bevat sociale huurwoningen, vrije sectorkoopwoningen voor ouderen en mindervaliden en een kinderdagverblijf in één gebouw.

Aaneenschakeling
Het Willibrordusgebouw moest, samen met het aan de Amstel gelegen verzorgingstehuis Tabitha, één gesloten bouwblok gaan vormen. Daarnaast waren de richtlijnen en profielen van de vier geheel verschillende zijden van het blok bepalend. Uitgaand van het stedenbouwkundige plan is een verfijnde, terrasachtige trapvorm voorgesteld van vier, vijf, zes, zeven en acht verdiepingen. Zo ontstonden verschillende gevelvlakken, die de indruk geven van aaneengeschakelde panden, in plaats van één groot gebouw.

previous arrow
next arrow
 

Programma:
(zorg)woningen, bedrijfsruimte
Opdrachtgever:
De Dageraad
Aannemer:
Vink Bouw Nieuwkoop
Status:
opgeleverd
Fotografie:
Luuk Kramer | luukkramer.nl
Theo Uytenhaak