Amsterdam, IKC Overhoeks

In opdracht van stichting InNoord ontwerp rudy uytenhaak + partners architecten het IKC Overhoeks, gelegen in de noordwestzijde van de stedelijke woon- en werkwijk Overhoeks aan het IJ.
De nieuwe IKC zal ca. 3.800 m² groot worden op een stedelijk kavel van ca. 1.100 m². Het gebouw biedt onder andere ruimte aan een basisschool met 20 klaslokalen en bijbehorende staffuncties, een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal, een buitenschoolse opvang en een inpandige beweegbox (gymzaal) die buiten schooltijden ook door de buurtbewoners kan worden gebruikt. Deze randvoorwaarden zorgen voor een compact gestapeld gebouw, waarin een levendig hart verdeeld over de 4 bouwlagen binnen de IKC is voorgesteld. Een open cascadetrap verbindt hierin de verschillende onderdelen in de routing en vormt een plek waar sociale ontmoetingen tussen kinderen en leerkrachten kunnen plaatsvinden.
De tijdloze opbouw van het volume onder een dynamisch silhouet zorgt voor een karakteristiek en onderscheidend gebouw in Overhoeks dat aansluit op de in hun groene setting staande moderne bouwblokken. Daar waar de horizontale belijning van de zelfstandige blokken de straatwanden samenhang geven en de straten begeleiden, zorgt het silhouet en de accenten, zoals de sprekende entree, voor de individualiteit van een eigen herkenbaar adres.
De gevel is opgebouwd uit ‘zwevende’ gevelbanden, die als een strik om het gebouw aan de Grasweg een formeler stedelijke gevel vormen. Aan de pleinzijde opent de gevel met de hoofdentree en wordt de verticale organisatie van de school zichtbaar. Tevens wordt hier het groene en duurzame karakter van de school duidelijk in de groen begroeide dakranden. Doorlopende glasstroken tussen de metselwerk gevelbanden zorgen voor ruim daglicht in de klaslokalen en maken dat er een duidelijk onderscheid ontstaat ten opzichte van de omliggende woongebouwen.