Amsterdam, Lijnbaansgracht

De architectonische opzet van het plan is het om een bebouwing van een bij de gracht passend type en karakter te maken: voorgevel is één metselwerkplaat met verticale openingen, boven afgesloten door een rollaag. In materiaalbehandeling, detaillering (sober) en kapvorm is er sprake van één gebouw. Tegelijkertijd wordt door accenten op begane grond en in de top een lichte tweedeling bewerkt, die een meer typische verticaliteit als van een grachtengevel oproept. Daartoe zijn een aantal functionele aanleidingen gebruikt: het linker gedeelte heeft een souterrain met berging, daarboven een zo sterk mogelijk op de straat betrokken woning op “bel-etage”. Terwijl rechts een accentuering van de hoge entree en bedrijfsruimte is gemaakt. Boven is er rechts de glazen dakkapel bij de woonkamer en het linker gedeelte is van de bovenste woning met de slaapkamer is introverter en een gemetselde ‘topgevel’. Door het aldus verkregen asymmetrische profiel met de gekantelde driehoekige pui nog te versterken, ontstaat een complexiteit in verticale en horizontale zin, die ons inziens recht doet aan het stedelijke karakter van de plek.