Antwerpen, Nieuw Zuid

Aansluiting nabije omgeving
Binnen het masterplan van Antwerpen Nieuw Zuid werd een toren van 80m met een plintgebouw langs de centrale binnenstraat ontworpen. Het volume kent een opbouw uit drie delen. De plint vormt het stedelijk weefsel en dit volume wordt doorgezet in de toren waar de terrassen als een voile rond hangen. Het volume wordt beëindigd door een structurele kroon. Op deze wijze wordt op verschillende schalen een passende relatie aangegaan met de nabije omgeving en de herkenbaarheid van grote afstand.

Ruime variatie
In de plint bevinden zich winkels langs de centrale as van het masterplan en kantoren onder het torenvolume. Hierboven is een zeer flexibel plan ontwikkeld om een ruime variatie aan woningtypes te kunnen aanbieden. De compacte kern en strategische positionering van schachten maken het mogelijk twee tot acht woningen per verdieping te kunnen realiseren. Door een rationele opzet van de draagstructuur en gevel wordt het flexibele plan versterkt en de haalbaarheid van het plan vergroot.

Microklimaat
Rond het torenvolume hangt aan de structurele kroon een lichtgewichte doorlopende ring van terrassen. De terrassen kunnen middels een enkel glazen vouwpui worden afgesloten. Hiermee ontstaat er een microklimaat en kan het terras ook op hoogte en in alle jaargetijden optimaal benut worden.

Programma:
wonen, voorzieningen
Opdrachtgever:
SAZ
Team:
RU+PA, META architectuurbureau,
Status:
prijsvraag