Bloemendaal, Gemeentehuis

Gecentraliseerde huisvesting 
De realisatie van de centrale huisvesting voor de gemeente Bloemendaal is de sluitsteen van een fusieproces met haar omliggende gemeentes dat in 2009 in gang is gezet. Met deze centrale huisvesting heeft de gemeentelijke organisatie, die nu de kernen Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, Vogelenzang en Bennebroek omvat, de fysieke uiting van één Gemeente gekregen. Het Gemeentehuis Bloemendaal is een publiek gebouw met een groot nieuwbouwdeel achter het getransformeerde monumentale voorhuis, dat in ca. 1960 is herbouwd naar het oorspronkelijke Bloemenlust (1846) van architect Jan David Zocher, dat zijn identiteit behouden heeft. 

Ambities nieuwe gemeentehuis
Met de nieuwe gecentraliseerde huisvesting was er de ambitie om de communicatie te verbeteren, samenwerking en ontmoeting te bevorderen, het multifunctioneel gebruik van de burgerzaal te versterken, de dienstverlening te verbeteren en uitdrukking te geven aan de duurzaamheidsambitie van de gemeente.

Traditioneel gebouw versus nieuwbouw
De nieuwbouw speelt met haar moderne ‘basic’ karakter en natuurlijke materialen compositorisch in op het bestaande klassiek geornamenteerde gebouw binnen de witte lichte omhulling. Door enige afstand van het voorhuis te houden ontstaat een licht en transparant tussen lid. De toegang tot het nieuwe publiekscentrum ligt verdiept aan de zuidzijde van het gebouw, waar het glooiende landschap een laagdrempelige open toegang mogelijk maakt. Boven onder de Neoclassicistische zuilen van Bloemenheuvel bleef de ceremoniële en representatieve entree.  

previous arrow
B906_slider_situatie_500
gallery_B710_IKC-Overhoeks_pl00
gallery_B710_IKC-Overhoeks_pl01
gallery_B710_IKC-Overhoeks_pl02
gallery_B710_IKC-Overhoeks_pl03
next arrow
 

Hoge duurzaamheidsambitie
Duurzaamheid is een integraal aspect van de kwaliteit van het ontwerp. Zo is er een compact gemeentehuis gerealiseerd dat efficiënt en rationeel georganiseerd wordt, gebruik maakt van gunstige maatverhoudingen en daardoor zowel op flexibiliteit, energie als materiaal een hoge duurzaamheidsambitie waarmaakt. In de uitwerking van het concept zijn een scala aan technische aspecten toegepast, zoals slim energiemanagement, een PV zonnecellendak, de WKO + LTV/HTK, milieubelasting van materialen, sedumdak waterberging, demontabel bouwen en efficiënt onderhoud.

Lees meer over het interieur.

Programma:
stadhuis
Opdrachtgever:
Gemeente Bloemendaal
Team:
RU+PA, NEXT architects, Pieters bouwtechniek, Deerns, Deerns Raadgevend ingenieurs, Peter de Ruyter
Aannemer:
J.P. van Eesteren
Status:
opgeleverd
Fotografie:
Pieter Kers | Beeld.nu