Bloemendaal, Gemeentehuis

Gecentraliseerde huisvesting
De realisatie van de centrale huisvesting voor de gemeente Bloemendaal is de sluitsteen van een proces dat met de ‘vereniging’ van de gemeentes Bloemendaal en Bennebroek in 2009 in gang is gezet. Met deze centrale huisvesting heeft de gemeentelijke organisatie, die nu de kernen Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, Vogelenzang en Bennebroek omvat, de fysieke uiting van één Gemeente gekregen. Het Gemeentehuis Bloemendaal is een publiek gebouw met een groot gedeelte nieuwbouw en de transformatie van het monumentale voorhuis dat zijn identiteit behouden heeft.
 
Ambities nieuwe gemeentehuis
Met de nieuwe gecentraliseerde huisvesting was er de ambitie om de communicatie te verbeteren, samenwerking en ontmoeting te bevorderen, het multifunctioneel gebruik van de burgerzaal te versterken, de dienstverlening te verbeteren en uitdrukking te geven aan de duurzaamheidsambitie van de gemeente.
 

Traditioneel gebouw versus nieuwbouw
In samenwerking met NEXT architects is er een gebouw ontworpen, waarbij de nieuwbouw met haar moderne ‘basic’ karakter en natuurlijke materialen compositorisch inspeelt op het bestaande gebouw binnen de witte lichte omhulling. Het houdt enige afstand van het voorhuis waardoor een licht en transparant tussen lid ontstaat. Het publiekscentrum op de begane grond wordt ontsloten aan de zuidzijde van het gebouw waar het glooiende landschap een laagdrempelige open toegang mogelijk maakt.
 
Hoge duurzaamheids ambitie
Duurzaamheid is een integraal aspect van de kwaliteit van het ontwerp. Zo is er een compact gemeentehuis gerealiseerd dat efficiënt en rationeel georganiseerd wordt, gebruik maakt van gunstige maatverhoudingen en daardoor zowel op flexibiliteit, energie als materiaal een hoge duurzaamheidsambitie waarmaakt. In de uitwerking van het concept zijn een scala aan technische aspecten toegepast, zoals slim energiemanagement, een PV zonnecellendak, de WKO + LTV/HTK, milieubelasting van materialen, sedumdak waterberging, demontabel bouwen en efficiënt onderhoud.

Fotografie: Pieter Kers | Beeld.nu

gemeentehuis Bloemendaal, werk van architecten Rudy Uytenhaak, N
carrousel_Gemeentehuis Bloemendaal_01
carrousel_Gemeentehuis Bloemendaal_02
carrousel_Gemeentehuis Bloemendaal_03
gemeentehuis Bloemendaal, werk van architecten Rudy Uytenhaak, N
gemeentehuis Bloemendaal, werk van architecten Rudy Uytenhaak, N
carrousel_Gemeentehuis Bloemendaal_05
carrousel_Gemeentehuis Bloemendaal_07
gemeentehuis Bloemendaal, werk van architecten Rudy Uytenhaak, N
gemeentehuis Bloemendaal, werk van architecten Rudy Uytenhaak, N
gemeentehuis Bloemendaal, werk van architecten Rudy Uytenhaak, N