Bloemendaal, Gemeentehuis

De realisatie van de centrale huisvesting voor de gemeente Bloemendaal is de sluitsteen van een proces dat met de ‘vereniging’ van de gemeentes Bloemendaal en Bennebroek in januari 2009 in gang gezet is. Met deze centrale huisvesting krijgt de gemeentelijke organisatie, die nu de kernen Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, Vogelenzang en Bennebroek omvat, ook een fysieke uiting. Eén adres, één gezicht, één identiteit.
De ambitie is veelzijdig. De nieuwe gecentraliseerde huisvesting moet:
• de communicatie gaan verbeteren en samenwerking en ontmoeting bevorderen;
• het multifunctioneel gebruik van de burgerzaal versterken;
• de dienstverlening verder ontwikkelen en verbeteren;
• uitdrukking geven van de duurzaamheidsambitie van de gemeente.
Binnen deze ambitie dient de identiteit van het bestaande gebouw behouden te blijven.Vanuit deze opgave is een visie ontwikkeld die in combinatie met NEXT architects momenteel driedimensionaal wordt ontworpen en uitgewerkt met behulp van het programma Revit. Dat betekent dat wij op een efficiënte manier samen met onze adviseurs in één geïntegreerd BIM-model (Building Information Model) werken.