Daltonschool de Poolster, Amsterdam

Poortgebouw Tuindorp Oostzaan
Binnen het beschermde stadsgezicht van Tuindorp Oostzaan in Amsterdam Noord vormt De Poolster een passende beëindiging van de monumentale as over de Orionstraat, waar het een ensemble vormt met het naastliggende ‘Huis van de Wijk’ de Evenaar. Binnen het ensemble vervult De Poolster de rol van poortgebouw, dat bestaat uit twee compacte bouwvolumes als hoekstenen: de gymzaal aan de ene zijde en de school met voorschoolse educatie (VVE) aan de andere zijde. Deze worden samengebonden door een verfraaid, begroeid hekwerk om zo één geheel te vormen met in het hart de groene leertuin van de school. Centraal op de as geven poorten toegang tot deze groene binnenwereld, dat samen met het openbare terrein van het ensemble een uitnodigend natuurspeelplein vormt.

Flexibele leerpleinen
De leertuin vormt de eerste binnenkomst voor de school en kan gezien worden als centrale (buiten)hal. Van hieruit hebben alle domeinen een eigen entree: gymzaal aan de ene zijde, school met VVE aan de andere zijde. De school is georganiseerd in twaalf stamgroepen, verdeeld over de drie leerplein clusters: onder-, midden- en bovenbouw. De onderbouw heeft op de begane grond één open leerplein, waar met flexibele wanden en kasten ruimtes gecreëerd kunnen worden. Op de eerste verdieping liggen de leerpleinen van de midden- en bovenbouw met vier ondersteunende instructieruimtes en een groot technieklokaal rondom een centraal serviceblok. Hier ontstaan verschillende plekken voor groepswerk en zelfstandig werken, die het kind een veilige en tegelijkertijd uitdagende leeromgeving bieden.

previous arrow
gallery_B913_Poolster_situatie
gallery_B913_Poolster_pl00
gallery_B913_Poolster_pl01
gallery_B913_Poolster_pl03
next arrow
 

Een integraal circulair gebouw
Naast het maken van een energetisch duurzaam gebouw met een optimaal binnenklimaat hebben we veel aandacht besteed aan het maken van een circulair en toekomstbestendig gebouw. De Poolster dient daarbij als pilotproject voor de verduurzaming van scholen in gemeente Amsterdam.

Het gebouw is circulair op meerdere niveaus: het bouwsysteem, de toegepaste materialen en het gebruik. Denkend vanuit toekomstbestendigheid en herbruikbaarheid zijn de verschillende gebouwonderdelen (constructie, gevel, binnenwanden, installaties en interieur) ontworpen als losse ‘lagen’ met ieder een eigen levensduur die samen één integraal geheel vormen.

Door de opzet van een vast centraal serviceblok (met toiletten, installaties, bergingen etc.) met rondom een flexibel in te delen zone aan de gevel is de school eenvoudig aan te passen bij veranderend gebruik.

Dit maakt De Poolster een uitermate duurzaam en circulair gebouw met een flexibele en inspirerende leeromgeving, waar het kind centraal staat.

Programma:
Basisschool, vroeg voorschoolse educatie, buitenschoolse opvang, gymzaal
Opdrachtgever:
Innoord / Gemeente Amsterdam
Adviseurs:
Pieters Bouwtechniek, Sijperda Hardy, Vaecon
Aannemer:
combinatie K_Dekker – De Geus Bouw BV
Projectmanager:
ProMeijer
Status:
In uitvoering