Eindhoven, Cascade

Contrasterend karakter
Cascade is het laboratoriumgebouw voor warmte en stroming voor de faculteit Natuurkunde van de TU Eindhoven. Het gebouw ligt tussen de kern van het Universiteitsterrein en een bosgebied. Als een terras aan het landschap vormen de laboratoria op de benedenverdieping een sokkel voor het bovengelegen volume met kantoren en collegezalen.

Typerend voor dit gebouw zijn de gevels die in uiterlijk sterk contrasteren. Aangepast op landschappelijke setting en bezonning zijn de oost- en noordgevel vliesgevels met een open paviljoen karakter. De west- en zuidgevel zijn stedelijk en meer gesloten, bekleed met een eigen ontwikkelde zwarte golfsteen. De openingen in deze gevels hebben zonwerende witmarmeren vinnen die – om de zon optimaal op te vangen – horizontaal in de zuidgevel en verticaal in de westgevel zijn aangebracht.

In een tweede fase is aan de noordzijde van Cascade het Technologiegebouw gerealiseerd. Lees meer over het technologiegebouw.

previous arrow
9903_slider_situatie_5000
9903_slider_PL00
9903_slider_PL01
9903_slider_PL02
9903_slider_PL03
9903_slider_PL04
next arrow
 

Programma:
universiteit, laboratorium
Opdrachtgever:
TU Eindhoven
Adviseurs:
Aronsohn Constructie, Deerns, Nelissen
Aannemer:
Heijmans Bouw
Status:
opgeleverd
Fotografie:
Pieter Kers | beeld.nu
Norbert van Onna | onna.nl