Eindhoven, TU/e Hoofdgebouw

Intelligent gebouw
Het Hoofdgebouw is de etalage van de TU/e, het toont de identiteit en evolutie van de 50 jaar jonge universiteit. Als erfgoed biedt het een inspirerende context, voor de TU/e in het algemeen, maar ook als architectonisch object. Zorgvuldige creativiteit zetten wij in om het DNA1 van dit exemplarische gebouw te benutten voor de (inter)nationale technische universiteit van de toekomst: een hotspot voor innovatieve ingenieurs. Het Hoofdgebouw maken, wij met u, tot het intelligentste gebouw van Nederland. Een duurzaam, herkenbaar, connectief, innovatief en inspirerend universiteitsgebouw. De plek waar je intelligenter wordt en waar je je welkom en thuis voelt.

Universitair landschap
Er ontstaat een gebouw met adaptief vermogen, waarin gebruiker en gebouw direct verbonden zijn. Een gebouw dat begrijpelijk is voor de gebruiker die daardoor zonder nadenken weet hoe je de ruimte naar wens kan gebruiken en aanpassen. Dit geeft letterlijk en figuurlijk ruimte om je hersenen te kraken op innovatieve vraagstukken. Dát is per slot van rekening de primaire functie van een universitair gebouw. Het beoogde gebruik vraagt om een gelijkmatige spreiding van leren, werken en onderzoeken. Wij ontwerpen een gestapeld universitair landschap, ‘opgevouwen’ en ‘uitgerold’ in één volume.

Masterplan
Het Masterplan is de gids voor de transformatie naar een compacte en lichtvoetige campus waarin de “genius loci” van een stadspark met daarop zorgvuldig afgestemde gebouwen wordt uitgebouwd. Het hoofdgebouw wordt een betekenisvol en inhoudelijk knooppunt aan de groene loper. Voor hoog- en laagbouw stellen wij een heldere compositie voor van twee rechthoekige volumes. Samen met het Auditorium en Metaforum wordt de laagbouw het gastvrije centrum van de TU/e. In de hoogbouw komen de twee faculteiten ID en IE&IS.

Programma:
universiteit
Opdrachtgever:
TU/e
Team:
RU+PA, Paul de Ruiter
Status:
prijsvraag