Eindhoven, Technologiegebouw

Het Technologiegebouw met hoogwaardige laboratoriumruimten voor de faculteiten Natuurkunde en Elektrotechniek is als tweede fase toegevoegd aan het gebouw Cascade. Met name de status van het fotonica-onderzoek (o.a. micro-chips) in de zogenaamde cleanroom maakt dat een representatief gebouw gewenst werd. De monumentale entree aan de noordgevel beantwoordt hieraan het meest. De travertin bekleding zorgt hier voor een licht, zich gastvrij openend interieur.
Om de functie van het gebouw te tonen zijn de laboratoria hier maximaal zichtbaar in de etalage gezet. Een patio in het zuidelijk deel van het gebouw verzorgt de lichttoetreding in de meer introvert gelegen onderzoeksruimten en vormt een bijzondere verbinding naar het aangrenzende boslandschap.