Groningen, Linnaeusborg

Dynamiek
Het ontwerp voor dit universiteitsgebouw is onderdeel van de Groninger campus, het Zernike complex. In relatie tot het omvangrijke programma is het een functioneel bepaald gebouw. Het gebouw, vormgegeven als een reptiel zigzaggend opkomend uit het maaiveld, is open naar de campus. De zichtlijnen accentueren de open ruimte in plaats van de massa van het gebouw. De drie onderzoekssferen van het instituut worden ondergebracht in twee vleugels en de brug die de bovenbouw vormt. Uitgangspunten voor de interne organisatie zijn interactie, dynamiek en flexibiliteit.

De menging van laboratoria, nevenruimten en kantoren met de mogelijkheid om het gebouw in verschillende circuits te doorkruisen, leidt tot een praktisch en levendig geheel. Het ambitieuze gebouwontwerp leidde tot een ongebruikelijke budgetverdeling over constructie, installaties en bouwkundige details. Per deelaspect kostenbewust ontwerpen, op basis van een vooraf specifiek gemaakte budgetverdeling, was extra belangrijk en heeft zich bewezen tijdens de uitwerking van het ontwerp.

previous arrow
A306_slider_situatie_2000_1300x800
A306_slider_PL00
A306_slider_PL02
A306_slider_PL05
A306_slider_PL08
A306_slider_PL-dak
next arrow
 

Programma:
universiteit, onderzoeksgebouw
Opdrachtgever:
VGI Rijksuniversiteit Groningen
Adviseurs:
ABT, Ingenieursbureau Wassenaar BV, Peutz, Haskoning NL
Aannemer:
Strukton
Status:
opgeleverd
Fotografie:
Pieter Kers | beeld.nu
Marcel van der Brug | marcelvanderburg.com