Het Schoolvoorbeeld, Amsterdam

Maximaal inzetten op duurzaamheid, kwaliteit en flexibiliteit bij scholenbouw. Wij laten zien dat het kan, en dat tegen een goede prijs! Op innovatieve wijze werken we vanuit ons ‘voorbeeldig circulaire grid’ met onze ‘Legobox’ naar de meest gepersonaliseerde school ooit!

WAARDECREATIE

CUMULATIEVE KOSTENREDUCTIE
Gestandaardiseerde inzet van bouwelementen en samenwerkingsverbanden leidt tot kostenreductie in het ontwerp en meer keuzevrijheid.

TOTAL COST OF OWNERSHIP
Met een hoogwaardige bouwkundige gebouwschil, een passief installatieconcept en materialen die mooi
verouderen besparen we op energie- en onderhoudskosten.

RESTWAARDE
Door afspraken te maken over terugname/restwaarde garanderen we dat bouwmaterialen hun waarde behouden in een wereld waar grondstoffen steeds schaarser worden.

ONZE AANPAK

ONZE LEGOBOX EN VOORBEELDIG CIRCULAIR GRID
Het werken vanuit Legostenen is uiteraard niet nieuw. Sterker nog, het is het gevolg van een trend waarbij industrialisatie en prefabricatie van de bouw centraal staan. Deze vorm van standaardisatie beperken echter de (ontwerp)vrijheden, doordat productielijnen doorgaans slechts beperkte flexibiliteit met zich meebrengen. Zeker bij scholenbouw is dat een probleem, doordat onze ervaring is dat maximale mogelijkheid tot personalisatie voor onze klanten de sleutel is tot het beste projectresultaat. Vanuit ons voorbeeldig circulair grid laten wij zien hoe we het beste van beide werelden combineren, oftewel de standaardisatie van ons legostenenprincipe en de personalisatie die vereist is vanuit ontwerpprincipes.

REGENERATIEF ECOSYSTEEM
Ook regeneratief ontwerpen bestaat al als ontwerpsysteem waarbij naast duurzaamheid ook ecologische en sociale aspecten nadrukkelijk geïntegreerd worden. Dit is echter nog altijd een initiatief vanuit de ontwerpende partijen, waarbij de kennis en kunde van uitvoerende partijen niet of slechts in een (te) laat stadium geïntegreerd wordt. Wij hebben dé oplossing gevonden door in plaats van een traditionele grid te werken met een bouwsysteem dat wij het ‘voorbeeldig circulaire grid’ noemen. Daarbij hebben we onze beste partners en leveranciers gevraagd welke ruimte zij nodig hebben om maximaal te kunnen leveren op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid en flexibiliteit tegen een goede prijs. We geven daarbij de gewenste ruimte binnen de ontwerpprincipes. De kennis, commitment en innovatiekracht die we terug kregen was enorm! Met deze input ontwikkelden we ‘legostenen’, die vanuit onderlinge commitment tussen alle betrokken partijen verder werden ontwikkeld. Kortom: gedeelde ambities, integraal vormgegeven!

ALTIJD VOOR JOU OP MAAT
Het werken vanuit Legostenen is uiteraard niet nieuw. Sterker nog, het is het gevolg Onze legostenen zijn niet in beton gegoten, maar werken werken als ‘communicerende vaten’ bij het samenspel tussen kwaliteit, duurzaamheid en flexibiliteit binnen budgettaire ruimtes. Door onze configurator kunnen op ieder moment in gesprek gaan over jouw wensen en de impact die het heeft op het ontwerp. Dankzij de tool kunnen we passen en meten en de optimale keuze maken die past binnen het beschikbare budget.

PROCES

Onze organisatie biedt een alternatieve aanpak voor de traditionele aanpak van bouwprojecten, omdat de traditionele aanpak vaak leidt tot problemen. Dankzij onze aanpak zorgen wij voor:

  • Gebruikmaking van de kennis, commitment en innovatiekracht van de beste partners en leveranciers om maximaal te kunnen leveren op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid en flexibiliteit tegen een goede prijs
  • Ontwikkeling van “legostenen” die werken als ‘communicerende vaten’ bij het samenspel tussen kwaliteit, duurzaamheid en flexibiliteit binnen budgettaire ruimtes
  • Gedeelde ambities en integraal vormgegeven oplossingen