Hoofddorp, Boseilanden

Het ontwerp voor Elzenhove gelegen binnen het plangebied de Boseilanden is geïnspireerd op de landschappelijke kwaliteit van deze bijzondere kavels in de Haarlemmermeerpolder en heeft met haar ruimtelijke water en groenpartijen een sterk landschappelijk karakter. De elzensingels geven de omgeving het karakter van een coulisselandschap waarbinnen de huizen er willekeurig tussen zijn gestrooid.
De elzensingels vormen zo echte landschapskamers die zo de hoofdrichting van de polder benadrukken. De woningkavels dienen daarom krachtig in het plan te worden ingezet waarbij de elzensingels maximaal worden gerespecteerd: “de bewoners te gast in een recreatiegebied”.
Het ensemble van volumes die te gast op de kavels geplaatst zijn bevatten 17 vrijstaande woningen. De woningen tussen de elzensingels zijn zo gepositioneerd dat het beeld van het oorspronkelijke verkavelingsconcept met 5 kavels zo veel mogelijk wordt gehandhaafd. Gezien vanaf zowel de rietsingel als wel het fietspad door de boseilanden wordt tussen de verschillende elzensingels telkens dan ook slechts één volume ervaren.
De 17 energiezuinige woningen hebben een rijke materialisering met rieten en leienkappen en een bonte gevelsteen met aardekleuren waarmee de woningen een landelijke uitstraling met markante strakke vormgeving meekrijgen. Binnen het plangebied zijn er twee typen te onderscheiden: het longhouse en het squarehouse. Het idee van de twee ruimtelijk verschillende typen, vierkant en langwerpig, biedt een concept waarmee eenheid en verscheidenheid wordt geboden. De nok loopt diagonaal over het huis waardoor een dynamisch silhouet van het totaal ontstaat. Dit houdt het beoogde contrast met de elzensingels helder. De begane grond, met mooi metselwerk en hoge puien, geeft de beleving van een sokkel. De woningen zijn zo op de kavel gesitueerd dat deze zich opent naar de tuin.