Hoorn, Missiehuis

Het Missiehuis (1929) staat in een landgoedachtige setting aan de rand van Hoorn. Door de ontwikkeling van een relatief grootschalige infrastructuur in de omgeving is het gebouw aan de ingang van Hoorn komen te liggen. Oorspronkelijk beleef je het Missiehuis aan de voorzijde vanuit de Provinciale weg als een robuust gebouw mooi en monumentaal gepositioneerd, achter een landschappelijke ruime voortuin. Aan de achterzijde werd het ondersteund door een aantal functionele bijgebouwen in een soort werkgebied. De toename van het wegverkeer de afgelopen jaren leidt ertoe dat de toegang tot de Blauwe Berg vanaf de Provinciale Weg zal worden afgesloten en de ontsluiting van het complex (inclusief het west fries archief) vanaf de West-Friese Parkweg meer aan de oorspronkelijke “achterzijde van het terrein” wordt georganiseerd.
De voorgestelde nieuwbouw in het gebied “achter het Missiehuis” vormt daarmee, in de benadering vanuit de auto, meer de entree van het complex. Mede daarom en om tevens een mooie setting voor de nieuwe woningen te realiseren beogen we een zo’n landschappelijk mogelijke allure, met ruimte voor weldadig groen, water en mogelijk een iets geaccidenteerd veld. De benodigde parkeerplaatsen worden georganiseerd langs een monumentale bomenlaan waarmee de inbreuk van “blik” op landschap zo veel mogelijk wordt getemd.
Tussen twee langwerpige woongebouwen (c.a. 30 woningen) die de ‘achtertuin’ van het missiehuis flankeren ontstaat een woonpark waarin nog twee vierkante villa achtige gebouwen (een lage met c.a. 10 en een hogere met c.a. 20 woningen) zijn gelegen.
Waar het Missiehuis in zijn massa is opgebouwd uit een hoofdgebouw geflankeerd door twee zijvleugels (kerk en zusterhuis) en een Carré-vormig blok rond de binnenplaats, is de maat en schaal van de nieuwe blokken veel kleiner. Deze vier woongebouwen worden geleed door ze op te bouwen als twee op elkaar -in plastiek en kleur- inspelende volumes (een “Yin en Yang” in zilver en champagne).
Qua karakter is het Missiehuis, gebouwd als klooster, een relatief gesloten en daarmee ook zwaar gebouw. Voor het karakter van de nieuwe comfortabele appartementen en voor het woonpark is een genuanceerd vormgegeven open binnen buiten relatie vanzelfsprekend en gewenst. Een duet tussen robuust relatief introvert en lichtvoetig genuanceerd extrovert zal de identiteit van de elkaar respecterende delen en de geschiedenis van het geheel versterken.
Dit aspect van binnen buiten comfort, is vormgegeven in een horizontale geleding van de gevel met een sprekende oplichtende vloer en balkonranden met hard glazen balustrades. In de gevel achter de balkons roepen tussen de vloeren opgespannen stroken, afwisselend raam en paneel een levendig en gevarieerd beeld op.
Interesse ga dan naar: missiehuishoorn.nl