Landsmeer, Montessorischool

Het didactisch model van het Montessorionderwijs, waarin de klas een fundamentele maar ook relatieve betekenis heeft, vormde het uitgangspunt voor het ontwerp van de ‘telescoop’, waarin klassen zijn geschakeld aan een ‘bouwplein’ en vervolgens weer aan de school als geheel. Op hun ‘reis naar kennis’ komen de leerlingen via een mooie theatrale loopbrug binnen in het hart van de school, waarna ze met de trap weer kunnen afdalen naar de klaslokalen op de begane grond.
De ruime schoolhal onder het hoge Waterlandse puntdak is het centrum van de school. De multifunctionele ruimte herbergt alle gemeenschappelijke voorzieningen en kan gebruikt worden voor verschillende doeleinden zoals voorstellingen, vergaderingen of andere bijeenkomsten.