Nieuwegein, KWR

Het KWR Water Recycle Institute ligt op een prachtige locatie aan het Lekkanaal in de gemeente Nieuwegein, zeer goed bereikbaar vanaf de A27. De locatie ligt op bedrijventerrein De Wiers, aangelegd in de jaren ’90 in de Wiersche polder. De Wiers ligt tussen de oude dorpskernen van Vreeswijk en Jutphaas in, aan de oostzijde begrensd door het Lekkanaal, aan de westzijde door het Merwedekanaal.
Vanuit de lucht is de oorspronkelijke noord-zuid gerichte polderverkaveling goed zichtbaar. In de noord-zuid richting zijn verschillende zones te onderscheiden. De middenzone wordt getypeerd door grote, lage bebouwingsblokken met een grove verkaveling, een typisch bedrijventerrein. Het KWR-terrein ligt in de oostelijke randzone, die wordt gekenmerkt door de groenere invulling, die overgaat in de ecologische verbindingszone langs het Lekkanaal.
Door de nieuwbouw van KWR voor te stellen als ‘een paviljoen in het groen’ verschuift de nadruk van het gebouw naar landschappelijke ingerichte terrein, dit wordt het visitekaartje. Door het compact georganiseerde gebouw, wordt het landschap vrijgehouden en krijgt de ecologische zone de ruimte
Het terreinontwerp maakt zichtbaarder wat er al is door de informele wandelpaadjes en -routes deze door te zetten. In de richting van de polderstructuur wordt een ‘watercascade’ voorgesteld, die een binnen en buiten verbindt. Het terrein heeft de potentie om proefopstellingen te laten zien, die aansluiten bij het onderzoek en als communicatiemiddel. Te denken valt aan waterzuivering in de ‘watercascade’, intensief en extensieve groene daken voor de losse bijgebouwtjes, waterbergende systemen onder de verharding als aquaflow of halfverharding.
Op de begane grond liggen de functies die ook voor bezoekers snel en makkelijk vindbaar moeten zijn. Het restaurant en het vergadercentrum grenzen direct aan de centrale hal en hebben aan de zuidoost en zuidwestgevel een terras met toegang naar het landsschap.
Achter de kern in het noorden, niet zichtbaar voor het publiek zitteen de expeditie, archief en containerruimte. De stroom van aan en afvoer wordt in dit afgesloten gebied vanuit de expeditie via een goederenlift, tot aan de verdiepingen met laboratoria en kantoren geleid.
Het atrium boven de entreehal verbindt letterlijk het publiek domein met de bovenste twee lagen met laboratoria, werkplekken en overlegruimtes aan twee zijden van het atrium. Extra trappen bevorderen de interactie tussen deze drie lagen, gekenmerkt door een circuit van gangen. In bredere gebieden met een uitloop tot de gevels, kunnen de medewerkers elkaar informeel treffen en werkactiviteiten uitvoeren. De gesloten werkplekkken bevinden zich aan de buitengevel.
Op het dak van de zijde met laboratoria, zit een groendak, bereikbaar met een trap vanuit de werkplekken en bij goed weer ook zeer geschikt voor een informeel treffen of een bespreking in de open lucht.